Selecteer uw taal:
 
 
JANSEN THOLEN BV

Privacybeleid

Privacy verklaring Jansen Tholen BV / Jansen Technology Group

Jansen Tholen BV / Jansen Technology Group bouwt , modificeert en onderhoudt machines, productielijnen en industriële installaties en voorziet in geïntegreerde oplossingen

Om overeenkomsten uit te kunnen voeren en marketingactiviteiten te verrichten verwerken wij  privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Jansen Tholen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Jansen Tholen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermeldenvoor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperkentot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Telefonisch:                      +31 (0) 166601090

E-mail:                                 privacy@jansentholen.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het indienen van offerteaanvragen en orderbevestigingen, sollicitaties of andere vormen van contact laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Afhankelijk van de reden van communicatie worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Naam
 • Bedrijfsgegevens
 • Motivatiebrief en CV
 • E-mailadres
 • Functie
 • Telefoonnummer

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van offerteaanvragen
 • Het verwerken van bestellingen
 • Het verwerken van sollicitaties
 • Om met u te communiceren door middel van elektronische nieuwsbrieven

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van Google Analytics om website verkeer in te zien. Gegevens omtrent sollicitaties worden gedeeld met onze externe personeelsfunctionaris in verband met de sollicitatieprocedure.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. De gegevens die vastgelegd worden voor onze nieuwsbrieven worden voor onbepaalde tijd bewaard. U kunt zich op ieder moment afmelden door de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@jansentholen.nl Verder worden gegevens langer bewaard als dit verplicht is vanuit wetgeving.

Inzage en wijziging van uw gegevens

U heeft recht op inzage in welke gegevens wij van u bewaren. Een verzoek om inzage kunt u sturen naar privacy@jansentholen.nl

Kloppen er gegevens niet, of wilt u iets wijzigen? Geef dit dan ook aan ons door.

Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Jansen Tholen B.V niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan op de site van Autoriteit Persoonsgegevens